Scopul si obiectivele proiectului

Calitate in educatie prin utilizarea instrumentelor TIC

Scopul si obiectivele proiectului

Postby Claudia Nitu » 06 Sep 2016, 17:38

Scopul proiectului este să ofere participanților modalități și resurse moderne de utilizare a instrumentelor T.I.C., astfel încât competențele acumulate prin intermediul acestui curs să asigure o creștere a calității procesului educațional pentru toți elevii scolii și pentru toți profesorii implicați și să susțină categoriile dezavantajate de elevi - pe cei cu părinți plecați în străinătate cu risc de abandon, pe cei cu dificultăți în învățare , precum și pe cei cu nevoi speciale, pentru creșterea procentului de promovare anuală și la examenul de bacalaureat.
Se urmărește astfel valorificarea principiilor abordărilor constructiviste în învăţare şi ale centrării pe elev, prin ajustarea lecțiilor printr-o gamă variată de instrumente TIC de informare, comunicare, de construcţie a cunoaşterii.
Participanții - 12 profesori și membri ai personalului școlii- vor învăța să utilizeze pe de o parte platforma e-learning a școlii, insuficient exploatată acum, pe de altă parte vor căpăta competențe noi în utilizarea unor instrumente educaționale T.I.C. de tipul Wikis, ePortfolio, Google Apps, Podcasting, Movie Making, Web 2.0, Social Networking, Blogging etc. Acestea îi vor ajuta să dinamizeze și să facă mai atractiv procesul educațional, dar și să dezvolte competențele digitale ale profesorilor și elevilor.
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt :
1. să furnizeze cursanților idei practice cu ajutorul cărora să integreze resurse și instrumente T.I.C. în lecțiile cu elevii și în cadrul departamentelor de secretariat, bibliotecă, informatic, de management, etc.
2. să familiarizeze cursanții cu tendințele moderne de utilizare a platformelor e-learning ( de tip Moodle , Dolibarr etc.) și să accelereze utilizarea eficientă a platformei educaționale a școlii.
3. să furnizeze profesorilor instrumente variate T.I.C. care să augmenteze conținutul interactiv și de e-learning al procesului educațional
4. să integreze competenţe T.I.C. cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC având drept consecință creşterea calităţii actului didactic și inovarea propriei activităţi didactice;
5. să realizeze conexiuni intra- şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată, precum și conexiuni intra- și interdepartamentale.
6. să dezvolte acele competențe T.I.C. care vor permite cadrelor didactice și/sau ale cadrelor didactice auxiliare exploatarea eficientă a facilităților oferite de sistemele informatice integrate utilizate în învățământ (de ex. S.I.I.I.R.)

Cursul oferit de furnizorul de formare este structurat în 8 module:
- Tendințe T.I.C. în educație, situația lor în diferite țări europene
- Metodologia de utilizare a T.I.C. în clasă
- Forme de plagiat
- Siguranță și securitate ( health/ cyber bullying/ cyber stalking)
- Weebly/WebQuests
- Găsirea unor resurse utile pentru lecții
- Prezentări multimedia eficiente
- Utilizarea T.I.C. în cazul diferitelor materii școlare

După curs, activitățile educaționale interactive concepute pentru toți elevii școlii, metodele moderne de predare și învățare , comunicarea eficientă între departamente și între școală și beneficiarii ei și comunitate vor fi integrate în Planurile școlare și programe, prin crearea și implementarea unor proceduri specifice, cu caracter obligatoriu și permanent în Fișele de evaluare ale personalului.
Pe termen lung, acest proiect va susține creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat ( în ultimii ani, promovabilitatea a fost de 60%), va crește calitatea educației furnizate, va susține activitățlle de promovare a imaginii școlii și o vor ajuta să capete proeminență și autonomie în spațiul comunității locale, naționale și internaționale.
Claudia Nitu
User avatar
Claudia Nitu
Site Admin
 
Posts: 68
Joined: 08 Apr 2014, 19:39

Return to ERASMUS+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron