Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC)

CEAC își propune să susțină promovarea și implementarea celor trei valori instituționale asumate ale colegiului - Calitate,   Tradiție, Educație - prin:

 • Realizarea unor diagnoze și analize instituționale anuale (SWOT și PESTE)
 • Evaluări ale întregului proces instructiv-educativ.
 • Propunerea unor măsuri anuale de îmbunătățire, care să fie realiste și fezabile.
 • PLAN OPERATIONAL 2018-2019

  ROF CEAC

  RAEI 2016-2017

  RAPORT AUTOEVALUARE 2017-2018

  STRATEGIA DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2013-2020

  LISTA PROCEDURI 2018-2019

  LEGISLATIE SPECIFICĂ

 • OMFP 946/2005 SCIM republicat 2011
 • Lista standardelor de control intern managerial
 • Descriere Standarde control intern managerial
 • Legea auditului intern 672/2002
 • DOCUMENTE CTE

 • Componenta GL_CTE
 • Regulament SCIM_CTE
 • Chestionar autoevaluare SCIM_CTE
 • Rezultate autoevaluare SCIM_CTE 
 • PROGRAM DE DEZVOLTARE A SCIM _CTE 2017
 • REGISTRUL RISCURILOR_CTE
 • Strategia Liceului Energetic Constanta privind evaluarea calitatii educatiei oferite are la baza o analiza a mediului intern si extern al scolii (SWOT).